Carta Circular 23-005 & Anejos


Carta Circular 23-005
Política uniforme sobre pacientes con diabetes mellitus tipo i


Carta Circular 23-004 Anejo 1
Información requerida suplido diabetes


Carta Circular 23-005 Anejo 2
Carta Normativa 19-1023 Bombas de infusión de insulina


Carta Circular 23-005 Anejo 3
Carta Normativa 23-0126 Política Uniforme Operacionalización Ley 177